• Tư vấn - Đào tạo công cụ quản lý chất lượng toàn diện TQM

  TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của doanh nghiệp và của xã hội...

  >>> XEM CHI TIẾT
  Tư vấn - Đào tạo công cụ quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Tư vấn - Đào tạo Lean Manufacturing

  Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing, còn gọi là Lean Production, gọi tắt là Lean) là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá trình sản xuất....

  >>> XEM CHI TIẾT
  Tư vấn - Đào tạo Lean Manufacturing
 • TƯ VẤN ISO/IEC 27000

  ISO 27000 là một phần của hệ thống quản lý chung trong tổ chức, được thực hiện dựa trên nguyên tắc tiếp cận các rủi ro trong hoạt động, để thiết lập, áp dụng, thực hiện, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến đảm bảo an toàn thông tin của tổ chức.

  >>> XEM CHI TIẾT
  TƯ VẤN ISO/IEC 27000
 • TƯ VẤN PCI - DSS

  PCI DSS là là một hệ thống các yêu cầu để đáp ứng các chuẩn mực về an ninh, chính sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm và một số yếu tố khác.

  >>> XEM CHI TIẾT
  TƯ VẤN PCI - DSS

CÔNG TY TNHH TCI VIỆT NAM