ISO 31000

TƯ VẤN ISO 31000:2009

 

1, ISO 31000:2009 LÀ GÌ?


ISO 31000:2009 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến rủi ro nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 31000 do tổ chức ISO ban hành tháng 11 năm 2009 ( gọi tắt là phiên bản năm 2009). 

ISO 31000:2009 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp những quy định và hướng dẫn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu được cách thức phát triển, thực hiện và duy trì việc quản trị rủi ro một cách hiệu quả, thống nhất. Tiêu chuẩn này chứng minh cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc cải tiến liên tục để đạt được mục tiêu trong hoạt động kinh doanh.

2, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hoặc cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn hoặc nhà đầu tư. Vì vậy, ISO 31000:2009 không phải là tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể cho bất kỳmột ngành công nghiệp hoặc khu vực nào.
ISO 31000:2009  thể được áp dụng xuyên suốt trong suốt quá trình hoạt động của một tổ chức,  một loạt các hoạt động, bao gồm cả chiến lược và quyết định, hoạt động, quy trình,chức năng, các dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.
ISO 31000:2009  thể được áp dụng cho bất kỳ loại rủi ro nào, bất cứ điều gì theo bản chất của nó, cho dù  những hậu quả tích cực hay tiêu cực.
Mặc  ISO 31000:2009 cung cấp hướng dẫn chung chung,   không có ý định thúc đẩytính thống nhất của quản lý rủi ro giữa các tổ chức. Việc thiết kế và thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro và các khuôn khổ sẽ cần phải đưa vào tài khoản các nhu cầu khác nhau của một tổ chứccụ thể, mục tiêu cụ thể của nó, bối cảnh, cấu trúc, hoạt động, quy trình, chức năng, các dự án,sản phẩm, dịch vụ, tài sản  các thực hành cụ thể công việc .
Tiêu chuẩn ISO 31000:2009, nó được xây dựng để sử dụng nhằm hài hòa các quy trình quản lý rủi ro trong tiêu chuẩn hiện tại và tương lai. Nó cung cấp một cách tiếp cận phổ biến trong hỗtrợ các tiêu chuẩn đối phó với rủi ro  / hoặc lĩnh vực cụ thể,  không thay thế những tiêu chuẩn.

3, LỢI ÍCH CỦA ISO 31000

- Tăng khả năng đạt được mục tiêu
- Chủ động quản lý rủi ro
- Nhận thức sự cần thiết để xác định và xử lý rủi ro trong tổ chức 
- Xác định các cơ hội và đe dọa
- Tuân thủ các pháp lý có liên quan, các quy định và tiêu chuẩn quốc tế 
- Cải thiện báo cáo tài chính
- Cải thiện quản trị 
- Nâng cao sự tự tin và tin tưởng các bên liên quan
- Thiết lập cơ sở tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch 
- Điều hành phòng ngừa mọi rủi ro
- Phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên để tránh rủi ro
- Nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả
- Tăng cường sức khỏe và tính năng an toàn và bảo vệ môi trường 
- Cải thiện công tác phòng chống mất mát và quản lý sự cố
- Giảm thiểu thiệt hại
- Cải tiến tổ chức học tập
- Nâng cao sự linh hoạt của tổ chức. 

 4, CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI


Khách hàng tiêu biểu
Công ty TNHH PwC Việt Nam Công ty Cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Công ty cổ phần dữ liệu toàn cầu (GDS) Công ty CP GMO Runsystem Trung tâm Công nghệ thông tin- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Xem thêm >>
Ý kiến khách hàng
XuanNTT
Quá trình triển khai tư vấn của TCI rất chuyên nghiệp, rõ ràng ! Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác bền chặt giữa hai công ty trong tương lai
BaoTN
Công ty TCI  là sự lựa chọn đúng đắn của chúng tôi. Quá trình triển khai rất chuyên nghiệp, rõ ràng !