CMMI

TƯ VẤN CMMI

 

1, CMMI LÀ GÌ?


CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM, và cả quy phạm này đều do Viện kỹ nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, PA nghiên cứu phát triển.

CMMI viết tắt của cụm từ “Capability Maturity Model Integration” là mô hình quy trình bao gồm các thành phần cần thiết để phát triển quy trình có hiệu quả cao, cung cấp các hướng dẫn cần thiết khi phát triển quy trình. 

Các quá trình được đánh giá theo mức độ thực hiện theo các level.

CMMI (version 1.3) bao gồm 5 levels và 22 PAs (Vùng quy trình - Process Area) được định nghĩa như sau:

Level 1 : Không có PAsLevel 2 : Bao gồm 7 PAs

Level 3 : Bao gồm 18 PAs

Level 4 : Bao gồm 20 PAs

Level 5 : Bao gồm 22 PAs

22 PAs của CMMI được đều có các thuộc tính chung như: Mục tiêu (Purpose), Các vấn đề quan trọng (Introductory), Mối quan hệ với các PAs khác (Related PA), Những điều cần đạt được (Specific Goal), Các hướng dẫn cần thiết để đạt được SG (Specific Practice), Các biểu mẫu (Typical Work Product), Chi tiết các hoạt động (Sub Practices)

Mô hình này xác định năm cấp độ của CMMI đối với một công ty : Khởi đầu (lộn xộn, không theo chuẩn) - Được quản lý(quản lý dự án, tuân thủ quy trình) - Được định nghĩa (thể chế hóa) - Kiểm soát (định lượng) - Tối ưu (cải tiến quá trình).


2, LỢI ÍCH CỦA CMMI

-         Cải tiến năng lực của các tổ chức phần mềm bằng cách nâng cao kiến thức và kỹ năng của lực lượng lao động.The CMMI Product Suite is at the forefront of process improvement because it provides the latest best practices for product and service development and maintenance.               

-         Đảm bảo rằng năng lực phát triển phần mềm  là thuộc tính của tổ chức không phải của một vài cá thể.

-         Hướng các động lực của cá nhân với mục tiêu tổ chức.

-         Duy trì tài sản con người, duy trì nguồn nhân lực chủ chốt trong tổ chức.

Lợi ích CMM mang lại cho Doanh nghiệp gói gọn trong  4 từ: Attract, Develop, Motivate và Organize.

Lợi ích CMM mang lại cho người lao động:

  - Môi trường làm việc, văn hóa làm việc tốt hơn.

  - Vạch rõ vai trò và trách nhiệm của từng vị trí công việc.

  - Đánh giá đúng năng lực, công nhận thành tích.

  - Chiến lược, chính sách đãi ngộ luôn được quan tâm.

  - Có cơ hội thăng tiến.

  - Liên tục phát triển các kỹ năng cốt yếu.

 

 

 

Khách hàng tiêu biểu
Công ty TNHH PwC Việt Nam Công ty Cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Công ty cổ phần dữ liệu toàn cầu (GDS) Công ty CP GMO Runsystem Trung tâm Công nghệ thông tin- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Xem thêm >>
Ý kiến khách hàng
XuanNTT
Quá trình triển khai tư vấn của TCI rất chuyên nghiệp, rõ ràng ! Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác bền chặt giữa hai công ty trong tương lai
BaoTN
Công ty TCI  là sự lựa chọn đúng đắn của chúng tôi. Quá trình triển khai rất chuyên nghiệp, rõ ràng !