ĐÀO TẠO VỀ NSCL

ĐÀO TẠO 

Phương pháp đào tạo:

Bài giảng đào tạo được thiết kế đan xen giữa lý thuyết và kiến thức thực tế của doanh nghiệp, giúp học viên nắm bắt tốt hơn các kiến thức của khóa đào tạo. 

* Nội dung đào tạo:


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo sau: 


·        Đào tạo và hướng dẫn áp dụng công cụ sản xuất tinh gọn Lean (xem chi tiết)

·        Đào tạo chuyên gia triển khai áp dụng công cụ sản xuất tinh gọn Lean tại doanh nghiệp (xem chi tiết)

·        Khóa đào tao nhận thức và hướng dẫn áp dụng 5S (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo chuyên gia triển khai áp dụng 5S tại doanh nghiệp (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo nhận thức và hướng dẫn áp dụng Six Sigma (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo chuyên gia triển khai áp dụng Six Sigma tại doanh nghiệp (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo nhận thức và hướng dẫn áp dụng TPM (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo chuyên gia triển khai áp dụng TPM tại doanh nghiệp (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo nhận thức và hướng dẫn áp dụng TQM (xem chi tiết)

·        Khóa đào tạo chuyên gia triển khai áp dụng TQM tại doanh nghiệp (xem chi tiết)

 

Khách hàng tiêu biểu
Công ty TNHH PwC Việt Nam Công ty Cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Công ty cổ phần dữ liệu toàn cầu (GDS) Công ty CP GMO Runsystem Trung tâm Công nghệ thông tin- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Xem thêm >>
Ý kiến khách hàng
XuanNTT
Quá trình triển khai tư vấn của TCI rất chuyên nghiệp, rõ ràng ! Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác bền chặt giữa hai công ty trong tương lai
BaoTN
Công ty TCI  là sự lựa chọn đúng đắn của chúng tôi. Quá trình triển khai rất chuyên nghiệp, rõ ràng !