Sản phẩm - Dich vụ

DANH MỤC DỊCH VỤ CUNG CẤP

 

I. Tư vấn, đào tạo các tiêu chuẩn quản lý , giải pháp an toàn bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin:

 Tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến:

- Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO/IEC 27001: 2013

- Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ Công nghê thông tin ISO/IEC 20000:2011

- Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000:2009

- Chuẩn bảo mật PCI-DSS

- Mô hình năng lực trưởng thành tích hợp CMMI

…..

 

Các giải pháp an toàn bảo thông tin:

- Hệ thống giám sát an ninh mạng - SIEM

- Đánh giá bảo mật Pentest

II. Cung cấp các giải pháp quản trị kinh doanh, năng suất và chất lượng cho doanh nghiệp.

Các giải pháp quản trị doanh nghiệp:

- Phần mềm quản lý, hoạch định tài nguyên doanh nghiệp - ERP

- Phần mềm quản lý nhân sự - HR

- Phần mềm hoạch định nguồn lực sản xuất - MRP

- KPI-BSC

- KRI

- Phần mềm Quản lý tài chính doanh nghiệp - FRM

Các giải pháp năng suất chất lượng:

- Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến ISO online; e-ISO 9001, 14001, 22000,…

- Áp dụng các công cụ năng cao năng suất chất lượng: 

    * Productivity online

    * Sản xuất tinh gọn - Lean;

    * Phương pháp quản lý chất lượng Six sigma

    * 5S

    * Bảo trì năng suất toàn diện - TPM

    * Quản lý chất lượng toàn diện - TQM

Các công cụ thống kê:

- Kaizen

 

Khách hàng tiêu biểu
Công ty TNHH PwC Việt Nam Công ty Cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
Công ty cổ phần dữ liệu toàn cầu (GDS) Công ty CP GMO Runsystem Trung tâm Công nghệ thông tin- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Xem thêm >>
Ý kiến khách hàng
XuanNTT
Quá trình triển khai tư vấn của TCI rất chuyên nghiệp, rõ ràng ! Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác bền chặt giữa hai công ty trong tương lai
BaoTN
Công ty TCI  là sự lựa chọn đúng đắn của chúng tôi. Quá trình triển khai rất chuyên nghiệp, rõ ràng !