Giới thiệu chung
Cập nhật : 06/03/2017
Công ty TNHH TCI Việt Nam - nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ tư vấn áp dụng tiêu chuẩn quản lý quốc tế về an toàn thông tin và triển khai áp dụng các công cụ Năng suất chất lượng.
Giá trị cốt lõi
Cập nhật : 06/03/2017
Cải tiến và liên tục đổi mới chất lượng dịch vụ. Nỗ lực không ngừng vì sự hài lòng của khách hàng
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật : 06/03/2017
Môi trường làm việc
Cập nhật : 06/03/2017
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến và trang thiết bị hiện đại 
Năng lực - Kinh nghiệm
Cập nhật : 06/03/2017
TCI là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ tư vấn các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ tư vấn cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thông tin tuyển dụng
Cập nhật : 28/07/2015